Danh sách cán bộ Bộ môn

PGS.TS Võ Thị Thương Lan

PGS.TS Võ Thị Thương Lan

Vị trí công tácGiảng viên cao cấp
Emailvothithuonglan@hus.edu.vn
Phòng làm việc126T1, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN
Các môn học giảng dạy- Sinh học phân tử
- Sinh học khối u
- Sinh học phân tử ung thư
Hướng nghiên cứu- Di truyền ngoại gen
- Sinh học phân tử