TS. Vũ Văn Sáng

TS. Vũ Văn Sáng

Vị trí công tácGiảng viên
Số điện thoại0865956663
Emailsangvv@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 332, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy- Tiếng Anh chuyên ngành
- Sinh học biển
Hướng nghiên cứu- Di truyền và chọn giống thuỷ sản
- Dinh dưỡng thuỷ sản
- Ứng dụng di truyền phân tử trong chọn giống động vật thuỷ sản