Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Trương Ngọc Kiểm

TS. Trương Ngọc Kiểm

Vị trí công tácGiảng viên chính, kiêm nhiệm
Emailkiemtn@vnu.edu.vn
Phòng làm việc Phòng 227, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạyCơ sở sinh thái học
Sinh học đại cương
Hướng nghiên cứuĐa dạng sinh học và bảo tồn sinh vật
Quy hoạch và quản lý sinh thái
Sinh thái học thực vật, dùng thực vật xử lý ô nhiễm …