Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Trần Đức Long

TS. Trần Đức Long

Vị trí công tácPhó trưởng bộ môn, Giảng viên
Số điện thoại+84 24 3858 4748
Emaillongtd@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 237 nhà T1
Các môn học giảng dạyDi truyền học (đại cương)
Sinh học tiến hóa
Sinh học tế bào
Sinh học phát triển
Hướng nghiên cứuBiến đổi di truyền và ứng dụng chỉ thị phân tử trong định loại sinh vật.