TS. Tô Thanh Thúy

TS. Tô Thanh Thúy

Vị trí công tácTrưởng bộ môn
Số điện thoại0988738016
Emailtothanhthuy@hus.edu.vn
Phòng làm việc Phòng 333, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy- Sinh lý học người và động vật (BIO2206, BIO2504, BIO2405)
- Cá thể và quần thể (BIO2401)
- Nội tiết học cơ sở (BIO3320)
- Cơ sở sinh học thần kinh (BIO3249)
Hướng nghiên cứu - Sinh học về xương và bệnh loãng xương
- Sàng lọc hoạt chất có tác dụng chống loãng xương sử dụng mô hình cá medaka và cá ngựa vằn chuyển gen và đột biến
- Nghiên cứu Độc học, Vật liệu mới, Phát triển công cụ nghiên cứu sự dụng trí tuệ nhân tạo trên mô hình cá