Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Nguyễn Văn Sáng

TS. Nguyễn Văn Sáng

Vị trí công tácGiảng viên
Số điện thoại+84 24 3858 4748
Emailnvsangvnu@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 237 nhà T1 và Phòng 311 nhà T2
Các môn học giảng dạyĐại học:
Di truyền học
Tiếng anh cho Sinh học
Thực hành Di truyền học
Di truyền học Vi sinh vật
Sinh học tiến hóa
Cao học:
Đa dạng sinh học và Bảo tồn
Tiếng Anh học thuật, Công nghệ Protein tái tổ hợp
Kỹ nghệ protein
Hướng nghiên cứuCông nghệ protein tái tổ hợp: sản xuất các enzyme thế hệ mới, protein tái tổ hợp. Nghiên cứu cấu trúc 3D và tương tác protein-ligand đặc hiệu. Giải trình tự hệ gen. Phân tích mã vạch ADN phục vụ định danh loài.