Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Nguyễn Văn Sáng

TS. Nguyễn Văn Sáng

Vị trí công tácGiảng viên
Số điện thoại+84 24 3858 4748
Emailnvsangvnu@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 237 nhà T1 và Phòng 311 nhà T2
Các môn học giảng dạya. Giảng dạy Đại học
- Di truyền học
- Tiếng anh cho Sinh học
- Thực hành Di truyền học
- Di truyền học Vi sinh vật
- Sinh học tiếng hóa
- Cơ sở di truyền học phân tử
b. Giảng dạy Cao học
- Đa dạng sinh học và Bảo tồn
- Tiếng Anh học thuật
- Công nghệ Protein tái tổ hợp
- Kỹ nghệ protein
Hướng nghiên cứu- Phân tích mã vạch ADN phục vụ định danh loài;
- Công nghệ protein tái tổ hợp: sản xuất các enzyme thế hệ mới, protein tái tổ hợp.
- Phân tích mã vạch ADN phục vụ định danh loài
- Phân tích hệ gen, hệ phiên mã, hệ protein
- Nghiên cứu phát hiện các hợp chất tự nhiên có hoạt tính sinh học và cơ chế ức chế protein đặc hiệu.
- Sàng lọc, phân tích cơ chế tác dụng phân tử của dược chất sử dụng mô hình 3D của protein.