Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Nguyễn Thị Hồng Loan

TS. Nguyễn Thị Hồng Loan

Vị trí công tácGiảng viên chính, Phó trưởng Bộ môn
Emailloannguyen@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 137 nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạyHoá sinh học
Các kỹ thuật cơ bản trong công nghệ sinh học
Enzym học
Công nghệ protein-enzym
Kỹ nghệ protein
Công nghệ protein tái tổ hợp
Chuyên đề Kỹ thuật Chẩn đoán phân tử
Hướng nghiên cứu- Protein tái tổ hợp
- Protease của virus gây bệnh và chất ức chế của chúng
- Nghiên cứu cơ sở phân tử đáp ứng miễn dịch của tôm
- Đột biến/đa hình gen trong phát sinh bệnh