TS. Hoàng Trung Thành

TS. Hoàng Trung Thành

Vị trí công tácGiảng viên chính
Số điện thoại024.3858.2331
Emailhoangtrungthanh@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 332, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạyBậc Đại học:
- Động vật học Động vật có xương sống
- Hệ thống học Động vật có xương sống
- Địa lý sinh vật
- Sinh học và Sinh thái học Động vật có xương sống
- Quản lý khu bảo tồn và bảo vệ động vật hoang dã
Bậc Sau đại học:
- Quản lý và bảo vệ tài nguyên động vật
- Địa động vật học Việt Nam
Hướng nghiên cứu- Thú học
- Phân loại học và âm sinh học của Dơi
- Đa dạng sinh học và bảo tồn Động vật có xương sống ở cạn