Danh sách cán bộ Bộ môn

PGS.TS. Đỗ Thị Phúc

PGS.TS. Đỗ Thị Phúc

Vị trí công tácGiảng viên cao cấp
Số điện thoại+84 24 3858 4748
Emaildothiphuc@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 237 nhà T1
Các môn học giảng dạyGiảng dạy các môn học thuộc lĩnh vực Di truyền học và Sinh học phân tử ở bậc đào tạo đại học và sau đại học.
Bậc đào tạo đại học:
Di truyền học
Cơ sở di truyền học phân tử
Cơ sở di truyền học chọn giống
Chuyên đề thực hành di truyền học
Sinh học Tiến hóa
Tiếng Anh trong sinh học
Bậc đào tạo sau đại học:
Di truyền học phân tử
Chọn giống thực vật
Công nghệ ARN
Sinh học phân tử và tế bào
Tiếng Anh học thuật
Ứng dụng kĩ thuật di truyền trong việc cải tạo giống cây trồng
Công nghệ sinh học thực vật
Hướng nghiên cứuNghiên cứu khoa học trong lĩnh vực di truyền học, công nghệ gene/ADN, công nghệ metabolomics phục vụ phát triển nông nghiệp bền vững, môi trường xanh và bảo vệ sức khỏe con người. Một số hướng nghiên cứu đang triển khai: Nghiên cứu cơ chế phân tử khả năng chống chịu của cây trồng, vai trò và sự điều hòa gene, đa hình di truyền và chọn tạo giống cây trồng chống chịu điều kiện môi trường bất lợi (hạn, mặn...); Ứng dụng công nghệ metabolomics trong nghiên cứu hệ chất trao đổi ở thực vật; Nghiên cứu hệ vi khuẩn oxi hóa lưu huỳnh định hướng trong xử lý ô nhiễm môi trường.