Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Bùi Thị Hoa

TS. Bùi Thị Hoa

Vị trí công tácNghiên cứu viên
Emailbuithihoa@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 227, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạyThực hành cơ sở sinh thái học
Hướng nghiên cứuĐánh giá chất lượng môi trường nước
Mô hình toán trong sinh thái học và sinh học môi trường