PGS.TS. Trần Anh Đức

PGS.TS. Trần Anh Đức

Vị trí công tácTrưởng Bộ môn
Emailtran.anhduc@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 323, nhà T1.
Các môn học giảng dạyĐộng vật học động vật không xương sống
Hệ thống học Động vật không xương sống
Các nguyên lý của Sinh học bảo tồn
Côn trùng học đại cương
Thuỷ sinh học đại cương
Tiếng Anh chuyên ngành
Thực tập thiên nhiên
Hướng nghiên cứuHệ thống phân loại học và đa dạng của côn trùng nước