Danh sách cán bộ Bộ môn

PGS.TS. Lưu Thị Lan Hương

PGS.TS. Lưu Thị Lan Hương

Vị trí công tácGiảng viên cao cấp, kiêm nhiệm
Emailhuongjgep@gmail.com
Phòng làm việc Phòng 227, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạySinh thái học cơ sở
Toán sinh thái
Hướng nghiên cứuĐa dạng sinh học và bảo tồn sinh vật
Mô hình toán trong sinh thái học và sinh học môi trường
Quan trắc và đánh giá chất lượng môi trường nước