NCS. Vũ Hà Phương

NCS. Vũ Hà Phương

Vị trí công tácNghiên cứu viên
Phòng làm việcTrung tâm KHSS-T2 Đại học KHTN
Hướng nghiên cứuVi sinh vật