Bộ môn Sinh học Tế bào

TS. Lê Quang Dũng

TS. Lê Quang Dũng

Vị trí công tácGiảng viên
Số điện thoại0395526220
Emaildqle2020@gmail.com
Phòng làm việc338T1-ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi
Các môn học giảng dạySinh học phân tử
- Công nghệ tế bào gốc
Hướng nghiên cứuSinh học cấu trúc