Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Đặng Văn Đức

TS. Đặng Văn Đức

Vị trí công tácGiảng viên
Emaildangvanduc@hus.edu.vn
Phòng làm việc308T1, ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN
Các môn học giảng dạy- Sinh học phát triển
- Công nghệ Sinh học động vật
- Sinh học tế bào
- Miễn dịch trị liệu
Hướng nghiên cứu- Điều hoà miễn dịch trong bệnh tự miễn, truyền nhiễm và ung thư
- Sinh học tế bào
- Sinh học phát triển