Danh sách cán bộ Bộ môn

ThS. Hoàng Hải Yến

ThS. Hoàng Hải Yến

Vị trí công tácKỹ thuật viên
Số điện thoại+84 24 3858 4748
Emailhoanghaiyen0803@gmail.com
Phòng làm việcPhòng 237 nhà T1
Các môn học giảng dạyThực hành Di truyền học
Hướng nghiên cứuDi truyền học