Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuấn thứ 50 (Từ ngày 14/8/2023 đến ngày 18/8/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(14/8)

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp hội đồng chấm luận án tiến sĩ, Viện sinh thái và Tài nguyên sinh vật

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

·         9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp Bộ môn. P. 332 T1

·         Trưởng Khoa Tiếp cán bộ – P 429 T1

·         14h P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Trao đổi với BM Nhân học

 

Thứ Ba

(15/8)

·         Trưởng Khoa Tiếp đối tác

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Triển khai điều chỉnh Khung chương trình sau đại học

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

 

Thứ Tư

(16/8)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc nhóm chuyên môn

Thứ Năm

(17/8)

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung Làm việc tại Khoa

·         9h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp với nhóm Living Lab Hòa Bình. VPK

·         Trưởng Khoa Làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc tại Khoa

Thứ Sáu (18/8)·         Trưởng Khoa; P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Dự HNVC-NLĐ Trường·         Trưởng Khoa Họp Hội đồng KH-ĐT Khoa (dự kiến)

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp nhóm đề tài

Bài viết liên quan