Danh sách cán bộ Bộ môn

PGS.TS. Trần Văn Tuấn

PGS.TS. Trần Văn Tuấn

Vị trí công tácTrưởng bộ môn
Số điện thoại0243 8588856
Emailttran.biology@gmail.com
Phòng làm việcPhòng 123 - Nhà T1 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy Vi sinh vật học
Vi sinh vật học ứng dụng
Vi sinh vật học phân tử
Sinh học vi nấm
Di truyền học vi sinh vật
Cải biến di truyền vi sinh vật
Bệnh học thực vật
Hướng nghiên cứuNghiên cứu phát triển các hệ thống chuyển gen mới với hiệu suất cao ở nấm sợi và nấm dược liệu
- Nghiên cứu tạo chủng nấm sợi và nấm dươc liêu năng suất cao bằng kỹ thuât hiệu chỉnh hệ gen
- Nghiên cứu cơ chế điều hòa sinh tổng hợp enzyme, sắc tố thực phẩm và chất có hoạt tính sinh học ở nấm
- Nghiên cứu công nghệ lai tạo và nuôi trồng nấm dược liêu Cordyceps militaris
- Nghiên cứu công nghê tạo chế phẩm sinh học phục vụ kiểm soát bệnh và tuyến trùng gây hại cây trồng