Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Trần Thị Thanh Huyền

TS. Trần Thị Thanh Huyền

Vị trí công tácGiảng viên
Số điện thoại0243 8588856
Emailhuyentran@vnu.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 123 - Nhà T1 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy Vi sinh vật học
Vi sinh vật học phân tử
Vi sinh thực phẩm
Hướng nghiên cứu- Bệnh học thú y và thuỷ sản;
- Chẩn đoán bệnh bằng các marker phân tử
- Vi sinh vật học phân tử
- Xạ khuẩn sinh kháng sinh
- Probiotics trong nuôi trồng thuỷ sản