TS. Phạm Thị Bích

TS. Phạm Thị Bích

Vị trí công tácNghiên cứu viên
Emailphambichdhtn@gmail.com
Phòng làm việc333T1 Trường ĐHKH Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân - Hà Nội
Các môn học giảng dạy - Sinh lý người và động vật
- Lý sinh
Hướng nghiên cứu- Biến đổi một số gen trong hệ gen nhân và gen ty thể ở bệnh nhân ung thư, sàng lọc một số chất tự nhiên trên mô hình thiếu máu cục bộ cơ tim