Bộ môn Vi sinh vật học

PGS.TS. Phạm Thế Hải

PGS.TS. Phạm Thế Hải

Vị trí công tácPhó trưởng khoa
Giảng viên cao cấp
Số điện thoại0243 8588856
Emailhai.phamthe@gmail.com
Phòng làm việcPhòng 123 - Nhà T1 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạyBậc đại học
- Vi sinh vật học
- Vi sinh vật học ứng dụng
- Vi sinh vật và xử lý môi trường
- Nghiên cứu khoa học
- Tiếng Anh chuyên ngành Sinh học
Bậc sau đại học
- Công nghệ sinh học vi sinh vật
- Cơ sở sinh thái học vi sinh vật và ứng dụng
- Vi sinh vật học môi trường
- Tiếng Anh học thuật chuyên ngành Sinh học
- Sinh lý học vi sinh vật nâng cao
- Sinh thái học vi sinh vật
- Vi sinh vật học môi trường nâng cao
Hướng nghiên cứu- Công nghệ Sinh học Vi sinh vật
- Sinh học phân tử; Vi sinh vật học phân tử và ứng dụng, đặc biệt là các "omics" trong nghiên cứu đa dạng vi sinh vật cũng như phát triển các quy trình, sản phẩm công nghệ sinh học mới
- Công nghệ xử lý môi trường sử dụng vi sinh vật
- Pin sinh học, các hệ thống điện hoá và vi sinh vật điện hoá
- Tái tạo năng lượng sử dụng vi sinh vật
- Vi sinh vật sản xuất các chất có hoạt tính sinh học