Danh sách cán bộ Bộ môn

PGS.TS. Phạm Thế Hải

PGS.TS. Phạm Thế Hải

Vị trí công tácBí thư Chi bộ
Trưởng khoa
Giảng viên cao cấp
Số điện thoại0243 8588856
Emailhai.phamthe@gmail.com
Phòng làm việcPhòng 123 - Nhà T1 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạyBậc đại học
- Vi sinh vật học
- Vi sinh vật học ứng dụng
- Vi sinh vật và xử lý môi trường
- Nghiên cứu khoa học
- Tiếng Anh chuyên ngành Sinh học
Bậc sau đại học
- Công nghệ sinh học vi sinh vật
- Cơ sở sinh thái học vi sinh vật và ứng dụng
- Vi sinh vật học môi trường
- Tiếng Anh học thuật chuyên ngành Sinh học
- Sinh lý học vi sinh vật nâng cao
- Sinh thái học vi sinh vật
- Vi sinh vật học môi trường nâng cao
Hướng nghiên cứu- Vi sinh vật điện hóa, pin sinh học, các hệ thống sinh điện hóa và ứng dụng (biosensor, xử lý môi trường,...)
- Ứng dụng vi sinh vật trong quan trắc và xử lý môi trường
- Công nghệ vi sinh vật phục vụ tăng trưởng xanh (công nghệ VSV thân thiện môi trường, kiểm soát sinh học, thuốc trừ sâu sinh học,...)
- Tái tạo năng lượng sử dụng vi sinh vật
- Các cơ chế truyền tín hiệu ở vi sinh vật (signaling và sensing) và ứng dụng
-Các chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật và ứng dụng