Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Phạm Đức Ngọc

TS. Phạm Đức Ngọc

Vị trí công tácGiảng viên
Số điện thoại0243 8588856
Emailngoc46a@yahoo.com
Phòng làm việcPhòng 123 - Nhà T1 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạyVi sinh vật học cơ sở
Virus học cơ bản
Vi sinh vật học phân tử
Vi sinh vật học ứng dụng
Hướng nghiên cứuNghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh đa năng ứng dụng trong nông nghiệp và xử lý môi trường