TS. Nguyễn Thị Lan Anh

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Vị trí công tácNghiên cứu viên chính
Số điện thoại024.3858.2331
Emailnguyenthilananh@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 332, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy- Động vật học động vật có xương sống
- Hệ thống học động vật có xương sống
- Quản lý và bảo tồn động vật hoang dã
- Phương pháp nghiên cứu Chim và Thú
Hướng nghiên cứu- Sinh thái dinh dưỡng của linh trưởng
- Đa dạng sinh học và bảo tồn động vật có xương sống ở cạn