Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Mai Thị Đàm Linh

TS. Mai Thị Đàm Linh

Vị trí công tácGiảng viên
Số điện thoại0243 8588856
Emaillinhmd@vnu.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 123 - Nhà T1 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy Vi sinh vật học
Vi sinh vật học ứng dụng
Vi sinh vật học công nghiệp
Vi sinh vật học nông nghiệp
Thực hành vi sinh vật
Thực hành Cá thể và quần thể
Công nghệ lên men
Probiotics
Hướng nghiên cứu- Vi sinh vật học thực phẩm: phát triển kit phát hiện nhanh vi sinh vật trong thực phẩm, kiểm soát vi sinh vật trong thực phẩm
- Công nghệ lên men: Nghiên cứu phát triển các sản phẩm lên men truyền thống, giống khởi động trong lên men, trong đó tập trung vào nhóm nấm men và vi khuẩn lactic
-Năng lượng tái tạo : bioethanol, biodiesel: Sử dụng nấm men đỏ sản sinh lipid và carotenoid phục vụ cho quá trình sản xuất nhiên liệu sạch