Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Lê Hồng Điệp

TS. Lê Hồng Điệp

Vị trí công tácPhó Trưởng Bộ môn, Giảng viên chính
Emaildieplh@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 132, nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy- Sinh lý học thực vật
- Sinh học chức năng thực vật
- Công nghệ mô tế bào thực vật
- Công nghệ sinh học thực vật
- Sinh trưởng và phát triển ở thực vật, ...
Hướng nghiên cứu- Lĩnh vực Sinh lý học thực vật
- Sinh học chức năng thực vật
- Nuôi cấy mô tế bào thực vật (vi nhân giống, dòng tế bào, thu nhận hoạt chất qua nuôi cấy in vitro,...)
- Sinh học phân tử thực vật (mã vạch ADN, chuyển gen vào thực vật, tạo rễ tơ từ mẫu thực vật,...)
- Đánh giá thực vật có chứa các hoạt chất sinh học, …