TS. Đỗ Minh Hà

TS. Đỗ Minh Hà

Vị trí công tácPhó trưởng bộ môn
Emailhadm@hus.edu.vn
Phòng làm việc Phòng 330, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạyBậc Đại học:
- Lý sinh học
- Thống kê sinh học
- Đồng vị phóng xạ trong sinh y học
Sau Đại học:
- Sinh y học gốc tự do
- Công nghệ sinh học nano
- Điện sinh lý
- Cân bằng nội môi
- Miễn dịch huyết học
Hướng nghiên cứu- Biophoton - cơ chế phát quang của tế bào, mô, cơ thể sinh vật và các hệ mô phỏng
- Sàng lọc thuốc theo phương thức kết hợp sàng lọc in silico với in vitro, in vivo theo con đường ức chế thụ thể viêm NLRP3
- Tình trạng stress oxi hóa ở cơ thể và các bệnh liên quan
- Đánh giá hoạt tính sinh học của thực vật