TS. Bùi Phương Thảo

TS. Bùi Phương Thảo

Vị trí công tácGiảng viên
Emailbuiphuongthao@vnu.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 330, Nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạyThực tập Tin Sinh học
Hướng nghiên cứu- Sinh học phân tử
- Tin Sinh
- Sinh Y