Danh sách cán bộ Bộ môn

ThS. Trần Thị Thùy Anh

ThS. Trần Thị Thùy Anh

Vị trí công tácNghiên cứu viên
Số điện thoại+84 24 3858 4748
Emailtranthuyanh81@yahoo.com
Phòng làm việcPhòng 237 nhà T1
Các môn học giảng dạyThực hành Di truyền học
Hướng nghiên cứuHóa sinh và Di truyền phân tử