Danh sách cán bộ Bộ môn

ThS. Trần Mỹ Hạnh

ThS. Trần Mỹ Hạnh

Vị trí công tácNghiên cứu viên
Số điện thoại0243 8588856
Emailhanhtm1786@gmai.com
Phòng làm việcPhòng 123 - Nhà T1 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy Thực tập Vi sinh vật học
Hướng nghiên cứuVi sinh phân tử
Vi sinh vật phục vụ y dược, nông nghiệp