Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Phạm Thanh Hiền

TS. Phạm Thanh Hiền

Vị trí công tácNghiên cứu viên
Số điện thoại0243 8588856
Emailphamthanhhien@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 123 - Nhà T1 - Trường Đại học Khoa học Tự nhiên - 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạyThực hành Vi sinh vật
Thực hành Cá thể và quần thể
Thực tập Vi sinh vật học
Vi sinh vật học công nghiệp
Hướng nghiên cứu- Nghiên cứu các hợp chất có hoạt tính sinh học từ vi sinh vật và ứng dụng trong xử lý ô nhiễm, cải biến và phục hồi môi trường
- Nghiên cứu đánh giá tác động tích tụ, chuyển hoá của các chất ô nhiễm lên hệ vi sinh vật bản địa.