Đội ngũ cán bộ của TTNCKHSS

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

ThS. Nguyễn Thị Thu Thủy

Vị trí công tácNghiên cứu viên
Số điện thoại0904185283
Emailthuy88vnu@gmail.com
Phòng làm việcKhoa Sinh học
Các môn học giảng dạy334 Nguyễn Trãi
Hướng nghiên cứuCông nghệ Sinh học