Danh sách cán bộ Bộ môn

ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

ThS. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

Vị trí công tácNghiên cứu viên
Emailn.t.a.n51a@gmail.com
Phòng làm việc Phòng 325, nhà T1
Hướng nghiên cứuĐa dạng sinh học của côn trùng nước, côn trùng rừng ngập mặn