ThS. Lê Lan Phương

ThS. Lê Lan Phương

Vị trí công tácNghiên cứu viên
Số điện thoại0903497306
Emaillelanphuong143@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 330, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy- Tin sinh học
- Proteomics và Sinh học cấu trúc
- Sinh học người
- Lý sinh học
Hướng nghiên cứu- Sinh học phân tử người (Nghiên cứu về hệ protein và biến đổi của gen nhân và gen ty thể liên quan đến bệnh ở người)