PGS.TS. Trịnh Hồng Thái

PGS.TS. Trịnh Hồng Thái

Vị trí công tácGiảng viên cao cấp
Số điện thoại0912691460
Emailthaith@vnu.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 330, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy- Proteomics và Sinh học cấu trúc
- Tin sinh học
- Sinh học người
Hướng nghiên cứuSinh học phân tử người (Proteomics ung thư và bệnh nhiễm, biến đổi của gen nhân và gen ty thể liên quan đến bệnh ở người)