Danh sách cán bộ Bộ môn

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

PGS.TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

Vị trí công tácTrưởng bộ môn, Giảng viên cao cấp
Số điện thoại+84 24 3858 4748
Emailnguyenthihongvan@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 237 nhà T1
Các môn học giảng dạy Di truyền học
Sinh học tiến hóa
Tế bào và cơ thể
Di truyền học người
Di truyền học ung thư (Các chương trình Cử nhân)
Di truyền học bệnh người, Di truyền học sinh vật nhân sơ và virus (Thạc sĩ chuyên ngành Di truyền học)
Các chuyên đề Tiến sĩ chuyên ngành Di truyền học.
Hướng nghiên cứuDi truyền học phân tử bệnh người và ứng dụng
Đa dạng di truyền và ứng dụng trong bảo tồn đa dạng sinh học
Các hợp chất có hoạt tính sinh học và ứng dụng