PGS.TS. Nguyễn Hữu Nhân

PGS.TS. Nguyễn Hữu Nhân

Vị trí công tácGiảng viên cao cấp
Số điện thoại0913099129
Emailnguyenhuunhan@hus.edu.vn
Phòng làm việcP330, T1, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN
Các môn học giảng dạy
- Sinh học người, giải phẫu hoc người
- Sinh thái học người
- Nhân chủng học
Hướng nghiên cứu- Nhân chủng học
- Sinh thái nhân văn/ sinh thái học người
- Sinh trưởng và phát triển cơ thể người
- Dinh dưỡng học