Bộ môn Sinh thái học

PGS.TS. Đoàn Hương Mai

PGS.TS. Đoàn Hương Mai

Vị trí công tácTrưởng bộ môn, Giảng viên cao cấp
Emaildoanhuongmai@hus.edu.vn
Phòng làm việc Phòng 227, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạyCơ sở Sinh thái học
Cá thể và Quần thể
Quản lý các hệ sinh thái
Thực nghiệm sinh thái học
Thực hành Sinh thái học
Sinh thái học nhiệt đới và bảo tồn
Ứng dụng sinh thái học
Ứng dụng GIS và viễn thám trong Sinh thái học
Sinh thái học hệ sinh thái
Sinh thái học và biến đổi khí hậu
Hướng nghiên cứuSinh thái Đa dạng sinh học và bảo tồn sinh vật
Quy hoạch và quản lý sinh thái
Sinh thái học và Biến đổi khí hậu