Danh sách cán bộ Bộ môn

ThS. Lê Thị Thanh Hương

ThS. Lê Thị Thanh Hương

Vị trí công tácNghiên cứu viên
Emaillethithanhhuong@hus.edu.vn
Phòng làm việc338T1, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN
Các môn học giảng dạy- Sinh học tế bào
- Sinh học phân tử
Hướng nghiên cứuSinh học tế bào