GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Vị trí công tácGiảng viên cao cấp
Emailphantuannghia@vnu.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 440A, Nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạyHóa sinh học
Enzyme học
Công nghệ Protein-Enzyme
Nghiên cứu khoa học
Sinh học phân tử tế bào
Hóa sinh học axit nucleic
Hóa sinh học thực nghiệm
Điều hòa biểu hiện gen
Hướng nghiên cứuEnzyme và các chất ức chế enzyme
Đột biến gen ty thể người
Cơ sở phân tử đáp ứng miễn dịch ở tôm và ứng dụng