GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

GS.TS. Phan Tuấn Nghĩa

Vị trí công tácGiảng viên cao cấp
Emailphantuannghia@vnu.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 440A, Nhà T1, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạyHóa sinh học
Enzyme học
Công nghệ Protein-Enzyme
Nghiên cứu khoa học
Sinh học phân tử tế bào
Hóa sinh học axit nucleic
Hóa sinh học thực nghiệm
Điều hòa biểu hiện gen
Hướng nghiên cứu- Enzyme và các chất ức chế enzyme
- Đột biến gen ty thể người
- Cơ sở phân tử đáp ứng miễn dịch ở tôm và ứng dụng