Tổ văn phòng

CN. Trịnh Thu Hiền

CN. Trịnh Thu Hiền

Vị trí công tácTrợ lý đào tạo đại học
Số điện thoại0989087877
Emailtrinh.thuhien@yahoo.com
Phòng làm việc Phòng 430, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội