Danh sách cán bộ Bộ môn

ThS. Bùi Thị Vân Khánh

ThS. Bùi Thị Vân Khánh

Vị trí công tácNghiên cứu viên
Emailbuithivankhanh@hus.edu.vn
Phòng làm việc338T1, Trường ĐHKHTN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN
Các môn học giảng dạy- Sinh học tế bào
- Sinh học phân tử
Hướng nghiên cứuSinh học tế bào