Publications

Year 2021

Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Thị Thúy Yên, Phạm Ngọc Tuyên, Trần Trung Thành, Nguyễn Thành Nam, 2021. Nghiên cứu so sánh thành phần loài cá phía trên và phía... More

Year 2021

Thanh-Nam Nguyen, Thanh-Duong Nguyen, Van-Hao Duong, Tai-Tue Nguyen, 2021.Distribution and annual committed effective dose assessment of 210Po in popular marine species at the near-shore Binh Thuan... More

Year 2020

Maxim S. Nuraliev, Sophia V. Yudina, Ba Vuong Truong, Thi Xuyen Do, Hong Truong Luu, Andrey N. Kuznetsov & Svetlana P. Kuznetsova,2020,A revision of the family Thismiaceae (Dioscoreales) in... More

Year 2020

Trần Minh Hiền, Nguyễn Thị Hồng Loan, Trịnh Đình Quỳnh, Ngô Thị Trang, Đặng Thị Lụa, Phan Tuấn Nghĩa, 2020.Tinh sạch một phần và nghiên cứu một số... More

Year 2019

Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Văn Sáng, 2019. Biến đổi gen và cấu trúc protein fiber của virus HAdV-3 gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học... More

Year 2018

Ngô Thị Hạnh, Lê Đức Minh, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Thị Hồng Vân, Phạm Thế Cường, Nguyễn Quảng Trường, 2018. Phân loại và quan hệ di truyền của giống Thằn... More

Year 2017

Nguyễn Thành Nam, Lê Văn Hậu, Nguyễn Xuân Huấn, 2017.Nghiên cứu so sánh đặc điểm sinh học cá Chỉ vàng – Selaroides leptolepis (Cuvier, 1833) theo mùa tại vùng ... More

Year 2016

Phạm Thị Thanh, Phạm Văn Cường, Trần Đức Long, Tô Thanh Thúy, 2016. Sự phát triển xương của cá Medaka (oryzias latipes) II, Việt Nam. 20 (2): 20-29. Phạm Thị... More

Year 2015

Mai Thị Đàm Linh, Nguyễn Phương Thu, Nguyễn Thị Thu Hằng, 2015. Sử dụng vi khuẩn lactic phân lập từ đồ muối chua Việt Nam làm giống khởi động để muối... More

Year 2014

Nguyễn Quang Huy, Ngô Thị Kim Toán, 2014, Khả năng phân hủy Photpho và tạo biofilm từ Bacilus lichenofomic A4.2 phân lập ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội 30... More