Year 2021

  1. Nguyễn Thị Diệu Linh, Đặng Thị Thúy Yên, Phạm Ngọc Tuyên, Trần Trung Thành, Nguyễn Thành Nam, 2021. Nghiên cứu so sánh thành phần loài cá phía trên và phía dưới đập thủy điện Sơn La, Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn ISSN: 1859-458. Số 8/2021: 167-174.
  2. Thân Thị Trang Uyên, Tô Thanh Thúy, Phạm Thị Cường, Hoàng Hương Diễm, Bùi Thị Hồng Huế, Hoàng Thị Mỹ Nhung, 2021. Bài báo trong nước: Phân lập exosome từ tế bào tua biệt hóa từ tế bào mono máu dây rốn cảm ứng với interferon – α. Tạp chí Y học Việt Nam 2021 497 (2): 273 – 277. Tạp chí Y học Việt Nam tập 497 số 2.
  3. Vũ Thị Thu, Ngô Thị Hải Yến, Phạm Thị Bích, 2021. Nghiên cứu tác dụng của cao sâm việt nam (panax vietnamensis) đối với tế bào cơ tim h9c2 trong mô hình thiếu oxy-tái cung cấp oxy in vitro. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam 25(1), 3/2021.
  4. Tô Thanh Thúy, Vũ Thị Thu, Trần Đức Long, 2020. Cá vằn (Danio rerio) và cá medaka (Oryzias laptipes) làm mô hình nghiên cứu bệnh trên người. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam 24(4): 90-102.
  5. Thân Thị Trang Uyên, Tô Thanh Thúy, Phạm Thị Cường, Hoàng Hương Diễm, Bùi Thị Hồng Huế, Hoàng Thị Mỹ Nhung, 2020. Phân lập exosome từ tế bào tua biệt hóa từ tế bào mono máu dây rốn cảm ứng với interferon α. Tạp chí Y học Việt Nam. Tập 497(2): 273-277.
  6. Nguyễn Cẩm Linh, Lưu Thị Thu Phương, Trần Văn Tính, Bùi Thanh Hương, Trần Thị Thanh Tâm, 2020. Đánh giá việc sử dụng phương pháp nhuộm hóa học tế bào trong phân loại các tế bào dịch màng phổi tại bệnh viện 19-8 từ tháng 1/2019 đến 4/2020. Tạp chí Y học Việt Nam, Tập 497 (1), tr.280 – 285.
  7. Do Thi Tuoi, Tran Thi Thuy Anh, Pham Doan Lan, Nguyen Thi Hong Van, 2021. Transcription expression of gene encoding cathelicidin CATHL4 in Vietnam indigenous yellow cattle. Academia Journal of Biology, Vol 43, No.1 DOI: 10.15625/2615-9023/15457.
  8. Nguyen Van Sang, Nguyen Thi Thu Huyen, Le Tuan Anh, 2021. Sequencing Coding Region and in Silico Structural Analysis of Protein Hexon of HAdV-3 Causing Conjunctivitis in Vietnam. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 37 (1): 45-53.
  9. Đỗ Đức Sáng, Nguyễn Thanh Sơn, 2021. Chloritis Caseus (Pfeiffer, 1860) – Loài ghi nhận mới cho khu hệ Thân mềm ở cạn Việt Nam (Mollusca: Gastropoda: Camaenidae), Natural Sciences, Volume 66, Issue 1, pp. 119-123.
  10. Lê Thu Hà , Bùi Thị Hoa, 2021. Phân tích tương quan giữa hàm lượng Pb, Cd trong cơ thịt với hoạt tính enzyme CAT, GST trong gan của cá chép (Cyprinus carpio) và cá trôi (Labeo rohita). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Đà Nẵng, ISSN 1859-1531, Vol. 19, No. 3, p.47-51.

Related posts