Publications

Year 2019

 1. Lê Tuấn Anh, Nguyễn Thị Uyên, Nguyễn Văn Sáng, 2019. Biến đổi gen và cấu trúc protein fiber của virus HAdV-3 gây bệnh đau mắt đỏ ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Việt Nam.
 2. Nguyễn Thị Lan Anh, 2019. Cây thuốc trong thành phần thức ăn của Voọc mũi hếch  Rhinopithecus avunculus ở khu bảo tồn loài và sinh cản Khau Ca, tỉnh Hà Giang. TAP CHI SINH HOC, 41(2se1&2se1): 189–195.  DOI: 10.15625/0866-7160/v41n2se1&2se2.14172 190.
 3. Nguyễn Thị My, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Văn Quảng, 2019. Dẫn liệu bước đầu về thành phần loài và phân bố của mối (Isoptera) ở khu dự trữ sinh quyển Mũi Cà Mau.Tạp chí Sinh học 2019, 41 (2se1&2se2), tr.79-85.
 4. Nguyễn Thi Ánh Nguyệt, Trần Anh Đức, Nguyễn Thanh Sơn, 2019. Dẫn liệu về các loài côn trùng thuộc bộ Cánh nửa (Hemiptera) ở rừng ngập mặn Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. Tạp chí Khoa học Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội 2, số 62, tr: 28-39.
 5. Lê Huy Hoàng, Phạm Thị Phượng, Nguyễn Thị Hạnh, Hồ Bá Do, Nguyễn Quang Huy, 2019. Đánh giá hoạt tính của chế phẩm quercetin tách từ nụ hoa hòe (Sophora japonica) và lá sen (Nelumbo nucifera).Tạp chí Dược học 59 (Số 519). trang: 55-58
 6. Nguyễn Thị Hiền, Đỗ Thị Cẩm Nhung, Nguyễn Phú Hùng, Bùi Phương Thuận, Nguyễn Quang Huy, 2019. Biểu hiện của gen CYP2E1 ở người lao động trong cơ sở sản xuất sơn có tiếp xúc nghề nghiệp với dung môi hữu cơ. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN 35(3):71-79.
 7. Lê Quý Thưởng, Triệu Quý Hùng, Nguyễn Quang Huy, 2019. Tác dụng tăng cường miễn dịch của cao chiết methanol từ cây Bán hạ roi T. flagelliforme (Lodd) Blume trên chuột gây suy giảm miễn dịch bằng cyclophosphamide. Tạp chí Dược học  59 (522): 50-55.
 8. Vũ Thị Kim Oanh, Phạm Thị Lan Phượng, Đinh Ngọc Thức, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Thị Minh Hằng, Lê Nguyễn Thành, 2019. Hợp chất Triterpen và tác dụng sinh học từ lá cây Sum Hải Nam (Adinandra Hainanensis Hayta). Tạp chí Dược học, 59(523): 65-68.
 9. Lê Huy Hoàng, Phạm Thị Phượng, Nguyễn Thị Hạnh, Hồ Bá Do, Nguyễn Quang Huy, 2019. Nghiên cứu điều kiện thủy phân có hỗ trợ siêu âm để thu nhận và đánh giá hoạt tính chống oxi hóa của querectin từ một số thực vật. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN 35(4):88-95.
 10. Hồ Thị Phương, Nguyễn Thị Lê Na, Nguyễn Đình Thắng, 2019. Nghiên cứu khả năng ứng dụng dịch chiết củ Gừng (Zingiber officinale Rosc) để chế tạo hạt nano bạc và đánh giá khả năng kháng khuẩn. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 35, No. 3 (2019) 118-127.
 11. Nguyen Thi Huyen Trang, Do Thi Thanh Trung, Nguyen Thi Thanh Thi, Pham Thi Luong Hang, Pham Thi Vinh Hoa, Pham Bao Yen, 2019. Antibacterial activity of Piper betle extracts on Helicobacter pylori and identification of potential compounds. Tạp chí Sinh học 41(4).
 12. Nguyễn Thị Kim Thanh, Nghiêm Đức Trọng, Phạm Văn Thế, Ngô Đức Phương,,2019. Psilopeganum sinense Hemsley (Rutaceae), a new medicinal plant record for Vietnam. Tạp chí Dược liệu 24(5): 315-318.
 13. Changyoung Lee, Tran The Bach, Do Van Hai, Bui Hong Quang, Bui Thu Ha, La Thi Thuy, Nguyen Trung Thanh, 2019. Assessment of Bioactivity of Some Plant Species in Bac Huong Hoa Nature Reserve and Its Neighbourhood in Quang Tri province. VNU J. Science, Vietnam, Vol. 35(1): 119-126.
 14. Đỗ Thị Xuyến, Nguyễn Anh Đức, Ngô Thùy Linh, Kiều Cẩm Nhung, 2019. Nghiên cứu phân loại chi Bồ an – Colona Cav. (Họ Đay – Tiliaceae Juss.) ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên. 207, S14: 209-214.
 15. Phạm Thị Bích, Nguyễn Thị Vân, Tạ Văn Tờ, Trịnh Hồng Thái, 2019. Biến đổi của một số gen ty thể mã hóa cho tRNA ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng người Việt Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học TN&CN, 35(2): 36-43.
 16. Bùi Thị Hương, Hoàng Văn Huấn, Nguyễn Hồng Quang, Trần Thị Nhài, Ngô Thị Hải Yến, Vũ Thị Thu, 2019. Đánh giá đặc điểm phản xạ với kích thích ánh sáng của bộ đội Radar bằng test phản xạ thị giác vận động đơn giản và phức tạp. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, 23(2): 40-49.
 17. Bùi Thị Hương, Hoàng Văn Huấn, Trần Thị Nhài, Nguyễn Hồng Quang, Trần Thu Trang, Vũ Thị Thu, 2019. Đặc điểm thính giác vận động đơn giản của bộ đội ra đa. Tạp chí KH&CN nhiệt đới.
 18. Ngô Thị Hải Yến, Đoàn Thị Dậu, Phạm Thị Bích, Vũ Thị Thu, 2019. Thiết kế và đánh giá hiệu quả buồng thiếu oxy (buồng hypoxia) ứng dụng trong mô hình bệnh thiếu máu cục bộ – tái tưới máu cơ tim in vitro. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, 23(3): 1-8.
 19. Hoang Huong Diem, Bui Thi Van Khanh, Hoang Thi My Nhung, Nguyen Thanh Liem, Than Thi Trang Uyen, 2019. Initial characterisation of exosomes released by umbilical cord-derived mesenchymal stem cells and mature dendritic cells, under ‘Good Manufacturing Practice’ condition. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, [S.l.], v. 61, n. 3, p. 45-51, sep. 2019. ISSN 2525-2461.
 20. Chu Thanh Binh, Tran Van Tuan, Bui Thi Viet Ha, 2019. Optimization of medium composition for enhancing chitinase production of Paecilomyces sp. P1 strain by using response surface methodology. Tạp chí Công nghệ sinh học, 17(2), 301-308.
 21. Chu Thanh Binh, Tran Van Tuan, Tran Bao Tram, Bui Thi Viet Ha, 2019. Determination of protease and chitinase activities from Paecilomyces variotii NV01 isolated from Dak Lak pepper soil. Vietnam Journal of Science, Technology and Engineering, 61(4), 33-38.
 22. Tran Thi Thanh Huyen, Pham The Hai, 2019. Metagenomic analysis of bacterial diversity in two types of microbial fuel cells”. Journal of Biotechnology, Vol. 17, (2), 1-6.
 23. Chu Thanh Bình, Nguyễn Phương Nhuệ, Hồ Tuyên, Bùi Thị Việt Hà, 2019. Tinh sạch và xác định hoạt tính chitinase từ nấm diệt tuyến trùng Paecilomyces sp. P1. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 35 (1), 90-96.
 24. Le Thi Binh, Le Phung Hien, Pham The Hai, Bui Thi Viet Ha, 2019. Isolation and selection of the endophytic actinomtcetes with antibiotic activity in traditional medicinal plant in Vietnam. Journal of Biotechnology 17(2): 1-10, 2019.

Related posts