Publications

Year 2014

 1. Nguyễn Quang Huy, Ngô Thị Kim Toán, 2014, Khả năng phân hủy Photpho và tạo biofilm từ Bacilus lichenofomic A4.2 phân lập ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học ĐHQG Hà Nội 30 (1): 43-50.
 2. Nguyễn Đàm Lý, Nguyễn Ánh Tuyết, Phạm Bảo Yên, Nguyễn Quang Huy, 2014.Isolation and purification of a dehalogenase from 2,2 Dichloropropionic sodium (2,2DCPS ) degrading bacteria in Vietnam, Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. 30(3S) : 213-219.
 3. Lê Thị Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Nguyễn Quang Huy, 2014. Biological characteristics of atrazine-degrading bacterial strains isolated in Vietnam. Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. 30 (3S) : 226-233.
 4. Đỗ Thị Vân Anh, Đoàn Hương Mai, 2014. Định hướng phát triển kinh tế – xã hội các hệ sinh thái chính phần đất liền của thành phố Hạ Long, Quảng Ninh dựa tên cơ sở phân tích các dịch vụ sinh thái của chúng, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 30, số 3S, trang 1-6.
 5. Phạm Thị Dậu, Nguyễn Thị Huyền, Lê Thu Hà, 2014. Sự thay đổi hoạt tính enzym glutathione – S- transferase bởi catmi và chì ở cá nước ngọt, Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 30, số 3S, trang 16-20.
 6. Lê Thu Hà, Nguyễn Thị Thu Trang, Phạm Thị Minh Uyên, 2014. Sự tích tụ chì (Pb) và đồng (Cu) trong có thịt cá chép (Cyprinus carpio), Tạp chí khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, tập 30, số 3S, trang 28- 32.
 7. Bùi Thị Hoa, Lưu Thị Lan Hương, 2014. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, số 19, trang 36-42.
 8. Nguyễn Văn Vịnh, Lê Quỳnh Trang, Ngô Xuân Nam, Nguyễn Quốc, 2014. Preliminary Results on Aquatic Insects of Pù Luông Nature Reserve, Thanh Hóa Province, VNU Journal of Science: Natural Sciences  and Technology, Vol. 30, No.3S (2014) 117-124.
 9. Nguyễn Thị My, Nguyễn Thanh Hương, Nguyễn Tùng Cương, Nguyễn Văn Quảng, 2014. Distributional Characteristics of Macrotermes Holmgren (Isoptera: Macrotermitinae) among Different Types of Habitats in Northern Vietnam and the Potential to use them as Bioindicators, VNU Journal of Science: Natural Sciences  and Technology, Vol. 30, No.3S (2014) 78-85.
 10. Trần Anh Đức, Phan Quỳnh Lê, Nguyễn Xuân Quýnh, 2014. Preliminary Data on Water Bugs (Insecta: Hemiptera) in Xuân Sơn National Park, Phú Thọ Province, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol.30, No.3S: 21-27.
 11. Nguyễn Xuân Quýnh, Đinh Quang Hiệp, Trần Anh Đức, Nguyễn Thanh Sơn, 2014. Assessment of Water Quality in Selected Water Bodies of Bắc Kạn Province by Using Macro-Invertebrates as Bio-indicators, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol.30, No.3S: 86-90.
 12. Nguyễn Xuân Quýnh, Trần Anh Đức, Nguyễn Thanh Sơn, 2014. Records of Decapod Crustaceans (Crustacea: Decapoda) and Molluscs (Mollusca) from Bắc Kạn, Lai Châu, and Nghệ An Provinces, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol.30, No.3S: 91-97.
 13. Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Xuân Quýnh, Trần Anh Đức, 2014. Preliminary Data on Freshwater Decapod Crustaceans (Crustacea: Decapoda), Molluscs (Mollusca) in Xuân Sơn National Park, Phú Thọ province, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol.30, No.3S: 98-102.
 14. Nguyen Thi Hong Van, Pham Thi Luong Hang, Tran Thi Thuy Anh, Dinh Doan Long, Pham Thanh Huyen , 2014, Variation of rutin, piperine and tetrahydropalmatine contents in extracts from different Vietnamese medicinal plant accessions, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technilogy, Vol. 30, No. 3S (2014), 303 – 311.
 15. Lê Đức Minh, Nguyễn Thị Hồng Vân, 2014. Đánh giá đa dạng di truyền các loài mang (Cervidae: Muntiacus) tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Tập 30, Số 4S (2014) 117-123.
 16. Lưu Thị Thu Phương, Cấn Văn Mão, Trần Hải Anh, 2014. Nghiên cứu ảnh hưởng của Ketamin đến trí nhớ không gian của chuột nhắt trắng, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam, tập 18, số 3, 49 – 54.
 17. Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Xuân Huấn, 2014. Analysis of Fish Composition in the Nearshore Area of Bình Thuận province, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol.30, No. 3S (2014) 61-71.
 18. Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Công Triển, 2014. Biological Characteristics of the Great Lizardfish Saurida tumbil (Bloch, 1795) in the Nearshore Area of Bình Thuận province, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol.30, No. 3S (2014) 33-38.
 19. Hoang Trung Thanh, Fukui Dai, Satoru Arai, Nguyen Truong Son, Nguyen Xuan Huan, Vu Dinh Thong, 2014. The currently known bat species composition of Khau Ca Species and Habitat Conservation Area, Ha Giang province. Journal of Science, Vietnam National University at Hanoi Vol. 30, 3S (2014) 103-109.
 20. Nguyễn Huy Hoàng, Vũ Ngọc Thành, Lê Vũ Khôi, Nguyễn Lân Hùng Sơn, 2014. Mức độ đa dạng và chất lượng bộ mẫu lưỡng cư đang lưu giữ tại Bảo tàng Sinh học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 15-2014: 116 -123.
 21. Nguyễn Thị Lan Anh, Đào Đức Hảo, 2014. Metabolizable energy in the diet of the tonkin snub-nosed monkey rhinopithecus avunculus (dollman, 1912) at khau ca species and habitat conservation area, ha giang province, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology Vol.30, No. 3S, pp. 7-15.
 22. Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Anh Đức, 2014. Sự lựa chọn thức ăn của vooc mũi hếch Rhinopithecus avunculus  tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Khau ca, tỉnh Hà Giang, Tạp chí sinh học 36 (2): 179-188.
 23. Tu Bao Ngan, Nguyen Tien Hiep, Nguyen Trung Thanh, 2014. Some species of genera Michelia L. at Bat Dai Son Natural Reserve, Quan Ba district, Ha Giang province, Science VNU, Vietnam, Vol. 30 (2014), Vol 2, 61-70.
 24. Phạm Thu Ngân, Phạm Thị Oanh, Đỗ Thị Xuyến, Nguyễn Trung Thành, 2014. Study on Taxonomy of the Genus Loxogramme (Blume) C. Presl in Vietnam. VNU J. Science, Vietnam, Vol. 30, (2014), (3S), 72-77.
 25. Lê Thị Út, Đỗ Thị Xuyến, Nguyễn Trung Thành, 2014. Study on Taxonomy of the Genus Horsfieldia Willd. (Myristicaceae) in Vietnam. VNU J. Science, Vietnam, Vol. 30, (2014), (3S), 110-116.
 26. Lê Thị Thanh Hương, Ngô Đức Phương, Hoàng Thị Tươi, Đinh Thế An, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Nghĩa Thìn, 2014. Điều tra cây thuốc và giá trị sử dụng theo kinh nghiệm của đồng bào dân tộc Sán Dìu ở tỉnh Thái Nguyên. VNU J. Science, Vietnam, Vol. 30 (2014), (3), 14-23.
 27. Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Anh Đức, 2014. Khảo sát khả năng nhân giống cây Trà my hoa đỏ (Camellia piquetiana) in vitro. VNU J. Science, Vietnam, Vol. 30 (2014), (3), 24-32.
 28. Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Xuân Đặng, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Anh Đức, 2014. Sự lựa chọn thức ăn của Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Khau Ca, tỉnh Hà Giang, Tạp chí Sinh học, (2014) 36(2): 179-188.
 29. Nguyễn Thùy Liên, Nguyễn Anh Đức, Hoàng Quốc Khánh, 2014. Algal and Cyanobacteria Species Composition at Pu Luong Nature Reserve, Thanh Hoa Province, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 30, No. 3S (2014) 39-45.
 30. Lê Quỳnh Mai, Nguyễn Thị Kim Dung, 2014.Germination Ability of Orchid Coated Seeds, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 30, No. 3S (2014) 220-225.
 31. Lê Hồng Điệp, Nguyễn Thị Thu Hằng, 2014, Callus induction and direct adventitious shoot regeneration from watermelon cotyledon cultured in vitro, Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. 30(3S), pp.132-137.
 32. Lê Hồng Điệp, Helmut Baeumlein, 2014. Analysis of ET gene family involved in Arabidopsis embryogenesis, Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội. 30(3S), pp.138-144.
 33. Nguyễn Đình Thắng, 2014. Hiệu quả ức chế các đặc tính ung thư của PLX4720 trên dòng tế bào melanoma A375M, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. (In Press).
 34. Nguyễn Đình Thắng, 2014. Models of Drug Screening for the Treatment of Metastatic Cancers, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. 30S. 144-149.
 35. Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Văn Huynh, Nguyễn Thị Thủy, Lê Xuân Hải, Trịnh Lê Phương, Phan Tuấn Nghĩa, Phạm Bảo Yên, 2014.Screening and Characterization of NPM1 Tetranucletide Insertion from Acute Myeloid Leukemia Patients in Vietnam Using PCR-SSCP Procedure, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội,  30(3S): 196-203.
 36. Vu Thi Bich Hau, Nguyen Thanh Thuy, Bui  Thi Viet Ha1, Dang Duc Anh and  Nguyen Van Trang, 2014. Production of Norovirrus-like partical – a potentially new vaccine against diarrhea in Vietnam, Vietnam Journal of Prevention medicine VJMP 2014; 1e(1), p.13-20.
 37. Pham The Thu, Nguyen Dang Ngai, Bui Thi Viet Ha, 2014. Điều kiện môi trường và quần xã vi khuẩn trong lớp chất nhầy san hô ven đảo Cát Bà và Long Châu, Việt Nam. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển. Tập 14, Số 3, tr.  (ISSN: 1859-3097).
 38. Nông Minh Tuấn, Nguyễn Huy Bồng, Nguyễn Thị Hương, Nông Đức Bảo Linh, Nguyễn Khánh Linh, Phạm Thế Hải, 2014. Optimization of the Design of a Microbial Fuel Cell for Use as a Biosensor Monitoring the Quality of Wastewater, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 30, 3S (2014) 285-294.
 39. Hoàng Thị Mỹ Nhung, Vũ Anh Thắng, 2014. The subcellular localization of mutant protein Survivin T117E-DsRed in HeLa cells, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 30, 3S, 242-252, 2014.
 40. Trần Thị Tôn Hoài, Vũ Thị Thơm, Nguyễn Ánh Sao, Hoàng Thị Mỹ Nhung, 2014. Optimizing mouse splenocytes isolation and cell fusion procedures, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 30, 3S, 167-174, 2014.
 41. Vũ Anh Tuấn, Đinh Duy Thành, Nguyễn Lai Thành, 2014. The Effects of Ethanol, Acetone and Dimethyl sulfoxide on Zebrafish Embryos Development, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 30, 3S, 295-302.
 42. Lê Thu Hà, Tạ Bích Thuận, Võ Thị Thương Lan, Tạ Văn Tờ, 2014. Methylation of RASSF1A promoter in Vietnamese women with breast cancer, VNU J of Science 30(3S): 184-189.
 43. Võ Thị Thương Lan, Tạ Bích Thuận, Trần Thị Thanh Huyền, Tạ Văn Tờ, 2014. Methylation of RASSF1A and ER promoters in Vietnamese women with ovarian cancer,  VNU J of Science 30(3S): 190-195.

Related posts