Publications

Year 2016

 1. Phạm Thị Thanh, Phạm Văn Cường, Trần Đức Long, Tô Thanh Thúy, 2016. Sự phát triển xương của cá Medaka (oryzias latipes) II, Việt Nam. 20 (2): 20-29.
 2. Phạm Thị Bích, Nguyễn Thị Tươi, Trịnh Hồng Thái, 2016. Biến đổi trên gen COX-2 ty thể ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam 2016, 20(4):40-46.
 3. Lê Thị Mai, Hoàng Trung Đạt, Nguyễn Thị Thu Hà, Bùi Đình Đại, Vũ Thị Đào, Phạm Mạnh Cường, Trịnh Hồng Thái, Đỗ Minh Hà, 2016, Mức độ peroxy hóa lipid trên một số nhóm người có mức độ vận động khác nhau. Tạp chí Sinh lý học Việt Nam 2016, 20(4):18-22.
 4. Vũ Thị Thu, Kim Hyoung Kyu, Lê Thành Long, Tô Thanh Thúy, Bayalagmma Nyamaa, Phạm Thị Bích, Nari Kim, Jin Han, 2016. Curcuminoids ức chế sự phát triển của tế bào ung thư tủy KMS-20 bằng cách làm thay đổi chức năng ty thể, Tạp chí Sinh lý, tập 20, số 2, 1-9.
 5. Vũ Thị Thu, Bùi Thị Hương, Lê Thành Long, Aleksandrov V, 2016. Ảnh hưởng của Glutamate trong dịch não tủy lên chức năng hệ tuần hoàn tim mạch, Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội, Tập 32, số 1, 54-59.
 6. Vũ Le Thanh Long, Bui Thi Huong, 2016. Effects of Glutamate on the reflex of circulatory system under hypoxic condition, Tạp chí Khoa học, ĐHQG Hà Nội, Vol.32, No.1S, 1-10.
 7. Lưu Thị Thu Phương, Phạm Trọng Khá, 2016. Nghiên cứu ảnh hưởng của Ketamine đến quá trình thu nhận và gợi lại trí nhớ ở chuột nhắt trắng, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam 2016
 8. Ngô Thị Thúy Hường, Lê Thu Hà, Bùi Trọng Tấn, Nguyễn Trần Hưng, 2016. Đánh giá mối liên hệ giữa các yếu tố lý hóa của môi trường nước và bùn đáy với sự tích tụ và biến động hàm lượng kim loại nặng trong bùn đáy lưu vực sông Nhuệ – Đáy. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Tập 32, số 2, tr. 33-46, ISSN 0866-8612.
 9. Phạm Thị Dậu, Lê Thu Hà, Lê Hữu Tuyến, Phạm Thị Thu Hường, Hisato Iwata, 2016. Xác định tương tác của protein constitutive andrótane receptor với CITCP bằng hệ thống biosensor trên nguyên lý cộng hưởng plasmon bề mặt. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Tập 32, số 1S, tr. 11-17.
 10. Lê Thu Hà, Nguyễn Thùy Liên, Bùi Thị Hoa, 2016. Mối tương quan giữa chỉ số môi trường với chỉ số đa dạng thực vật nổi của một số cửa sông Việt Nam. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Tập 32, số 1S, tr. 33-38.
 11. Bùi Thị Hoa, Lê Thu Hà, Lưu Thị Lan Hương, 2016. Hàm lượng asen trong trầm tích và một số loài động vật đáy ở hồ Tây, Hà Nội. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Tập 32, số 1S, tr. 63-68.
 12. Ngô Thị Thúy Hường, Lê Thị Tuyết, Lê Thu Hà, 2016. Ảnh hưởng của sự tích tụ kim loại nặng lên biến động của hoạt tính enzim glutathione S-transferase (GST) ở một số loài cá kinh tế trong lưu vực sông Nhuệ – Đáy. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội. Tập 32, số 1S, tr. 83-95
 13. Nguyễn Văn Hiến, Nguyễn Thị Ngọc Mai, Nghiêm Thị Phượng, Đoàn Hương Mai, 2016. Ecosystems and their services in Da Bac district, Hoa Bình province. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Vol.32, No.1S, 2016, tr. 48-56.
 14. Nguyễn Thị Lan Anh, Đoàn Hương Mai, 2016. Preliminary assessing species susceptibility to climate change or terrestrial vertebrates in Phu Canh Nature Reserve, Hoa Binh province.Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Vol.32, No.1S, 2016, tr. 1-11.
 15. Lưu Thị Lan Hương, Bùi Thị Hoa, 2016. Initial Study of heavy metals’ Absorbability of some aquatic plants in the water of West lake – Hanoi, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Vol.32, No.1S, 2016, tr.77-82.
 16. Le Thi Huong, Nguyen Trung Thanh, 2016. The knowledge and experience of the medicinal plants using of minorities Ethnic in Thai Nguyen province for conservation and sustainable development. VNU J. Science, Vietnam, Vol. 32 (1), 55-64, 2016.
 17. Luong Van Dung, Nguyen Thi Lieu, Truong Quang Cuong, 2016. Polyspora microphylla Luong, Nguyen et Truong (Theaceae) a new species from Vietnam, VNU J. Science, Vietnam, Vol. 32 (2), 1-5, 2016.
 18. Le  Thi  Thu,  Nguyen  Trung  Thanh,  Phan  Ke  Loc, 2016.  A  Review  of  the  Genus Keteleeria (Pinaceae) in Vietnam, VNU J. Science, Vietnam, Vol. 32 (1S), 123- 134, 2016.
 19. Nguyen Thu Hien, Do Thi Xuyen, Nguyen Trung Thanh, 2016. A Taxonomic Study of the Genus BlastusLour. (Melastomataceae) in Vietnam. VNU J. Science, Vietnam, Vol. 32 (1S), 39 – 47, 2016.
 20. Đỗ Thị Xuyến, Vũ Xuân Phương, Hà Văn Hoan, Nguyễn Anh Đức, 2016. Genus Opithandra B. L. Burtt an Species Opithandra dinghushensis W. T. Wang as New records for the flora of Vietnam from Bac Huong Hoa Nature Reserve, Quang Tri Province, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 32, No. 1S (2016) 142-146.
 21. Nguyen Xuan Huan, Nguyen Thi Duyen, Nguyen Thanh Nam, 2016. Fish Species Composition in the Dinh An Estuary, Tra Vinh Province, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol.32, No. 1S (2016) 69-76.
 22. Nguyen Thanh Nam, Ngo Anh Phuong, Nguyen Xuan Huan, 2016. Biological Characteristics of Goldstripe Sardinella Sardinella gibbosa (Bleeker, 1849) in the Nearshore Area of Ham Thuan Nam District, Binh Thuan Province, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol.32, No. 1S (2016) 96-102.
 23. Tran Thi Nga, Tran Thi Thuy Anh, Do Thi Thanh Huyen, Nguyen Truong Son, Vu Dinh Thong, Nguyen Van Sang, Hoang Trung Thanh, 2016. Assessment of Genetic Relationship of some Horseshoe Bats (Chiroptera: Rhinolophidae) in Vietnam Using Cytochromoxydase Subunit I (COI) Gene SequenceVNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 32, No. 1S (2016), 329-335.
 24. Đỗ Thị Phúc, Nguyễn Văn Minh, Hoàng Hải Yến, 2016. Nghiên cứu đa hình gen OsHKT1;2 ở cây lúa (Oryza sativa). Tạp chí Khoa học: KHTN & CN Số 32(1S), 189-193.
 25. Nguyễn Tiến Đạt, Đỗ Thị Phúc, 2016. Study on polymorphism of OsHKT2;4 gene in some Vietnamese riceTạp chí Khoa học: KHTN & CN Số 32(1S), 184-188.
 26. Đỗ Thị Phúc, Phạm Quỳnh Hoa, 2016. Nghiên cứu mức độ biểu hiện của gen OsHKT2;1 đáp ứng điều kiện mặn ở cây lúa bằng phương pháp RT-PCR bán định lượng, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam 4(2):54-58.
 27. Nguyễn Việt Hà, Nguyễn Thị Thu Huyền, Đỗ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Quang Hưng, Trần Thùy Anh, Hoàng Anh Tuấn, Nguyễn Văn Sáng, 2016. Xây dựng quy trình phát hiện và phân loại adenovirus gây bệnh đau mắt đỏ ở người, Tạp chí Khoa học: KHTN & CN Số 32(1S), 213-219.
 28. Phạm Quỳnh Hoa, Nguyễn Đình Thanh, Đỗ Thị Phúc, 2016. Khảo sát tình trạng methyl hóa của gen OsSOS1 ở một số giống lúa trong điều kiện mặn, Tạp chí Khoa học: KHTN & CN Số 32(1S), 253-257.
 29. Trần Thị Nga, Trần Thị Thùy Anh, Đỗ Thị Thanh Huyền, Nguyễn Trường Sơn, Vũ Đình Thống, Nguyễn Văn Sáng, Hoàng Trung Thành, 2016. Đánh giá mối quan hệ di truyền của một số loài dơi lá mũi (Chiroptera: Rhinolophidae) ở Việt Nam sử dụng trình tự gen Cytochrom oxydase subunit I (COI)., Tạp chí Khoa học: KHTN & CN Số 32(1S), 329-335.
 30. Võ Thị Hoài Thương, Trần Thùy Anh, Nguyễn Thị Hồng Vân, 2016. Phân lập và mô tả các gen defensin từ cải bẹ xanh Brassica juncea, Tạp chí Khoa học: KHTN & CN Số 32(1S), 376-383.
 31. Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Văn Sáng, Trịnh Hồng Thái, Phan Tuấn Nghĩa, Bùi Phương Thuận, 2016. Một số đặc điểm cấu trúc của protease HIV-1 tái tổ hợp, Tạp chí sinh học, 34(4): 520-527.
 32. Phạm Thị Thanh, Phạm Văn Cường, Trần Đức Long, Tô Thanh Thúy, 2016. Sự phát triển xương của cá Medaka (Oryzias latipes) II. Tạp chí Sinh lý học 20(1):22-29.
 33. Trần Thị Hằng, Trần Thị Quyên, Nguyễn Quang Huy, Lê Thị Phương Hoa, 2016. Second metabolite composition, antioxidative, tyrosinase inhibitory, antibacterial and anticancer activity of Balanophora laxiflora extract, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32(1S): 6-14.
 34. Nguyen Bao Trang, Pham Hong Quynh Anh, Keo Phommavong,  Nguyen Quang Huy, 2016. Characterization of actinomyces strains isolated from magrove forests in Vietnam, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32(1S): 391-397.
 35. Do Thi Hai Anh, Le Huy Hoang, Kisamone Shihavong Nguyen Thai Uy, Nguyen Quang Huy, 2016. In vitro antibacterial activity of quercetin extract from Hibiscus sabdariffa L. calyxes, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32(1S): 147-152.
 36. Hoang Thu Ha, Luu Thi Thanh Hue, Nguyen Huynh Minh Quyen, Nguyen Van Loi, Nguyen Quang Huy, Nguyen Quynh Uyen, 2016. Study on bacterial strain UL188 which isolated from fermented meat of Phu Tho province in Vietnam, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32(1S): 200-206.
 37. Pham Dieu Quynh, Hoang Thi Bich Ngoc, Nguyen Thi Anh Xuan, Nguyen Thai Son, Pham Thanh Hai, Nguyen Quang Huy, Le Thanh Hai, Hoang Thi Thu Ha, 2016. The situation of antibiotic resistance in Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae causing urinary tract infections in pediatric patients in Hanoi 2015, Vietnam journal of preventive medicine XXVI (12) (185), 82-88.
 38. Ha Thi Thuy Hoa, Nguyen Thi Thanh Huyen, Le Hong Diep, 2016. Direct adventitious shoot regeneration from triploid watermelon cotyledons, VNU Journal of Science: National Science and Technology 32(1S): 242-246
 39. Nguyen Thi Huyen, Trinh Le Phuong, Do Thi Thanh Trung, Le Hong Diep, Pham Bao Yen, 2016. Evaluation of recent methods to improve recombinant Helicobacter pylori protein yield and solubility in Escherichia coli expression system, VNU Journal of Science: National Science and Technology 32(1S): 286-292.
 40. Pham Ngoc Diep, Nguyen Lai Thanh, Nguyen Dinh Thang, 2016. Effects of Polygonum multiflorum root extract in methanol on pigment formation of zebrafish. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32(1S): 161-169.
 41. Nguyen Thi Le Na, Pham Thi Hoa, Nguyen Dinh Thang, 2016. Natural melanin as a potential biomaterial for elimination of heavy metals and bacteria from aqueous solution. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32(1S): 1-9.
 42. Nguyen Thi Bich, Bui Thi Van Khanh, Truong Linh Huyen, Chu Thi Thao, Bui Viet Anh, Nguyen Dinh Thang, Nguyen, Thanh Liem, Hoang Thi My Nhung, 2016. Isolation of mesenchymal stem cell from wharton’s jelly of human umbilical cord and application in wound healing. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32(1S): 153-160.
 43. Le Quynh Mai, Ha Thi Hang, 2016. Evaluation of the proline content in tissue of soybean (Glycine max [L.] Merr.) DT26 cultivar during salt acclimation. VNU Journal of Science – Natural Sciences and Technology 32 (1S): 307-312.
 44. Ha Thi Hang, Le Quynh Mai, 2016. Effects of salinity on soybean (Glycine max [L.] Merr.) DT26 cultivar. VNU Journal of Science – Natural Sciences and Technology 32 (1S): 227-232.
 45. Nguyễn Thị Hồng Loan, Nguyễn Văn Sáng, Trịnh Hồng Thái, Phan Tuấn Nghĩa, Bùi Phương Thuận, 2016. Một số đặc điểm cấu trúc của protease HIV-1 tái tổ hợp, Tạp chí Sinh học 34(4): 520-527.
 46. Ngo Thi Trang, Nguyen Thanh Luan, Pham Thi Luong Hang, 2016. Study on in vitro propagation of Japanese Honeysuckle (Lonicera japonica Thunb.) via the callus method, VNU Journal of Science: National Science and Technology 32(1S): 384-390.
 47. Trần Thị Hiền, Vũ thùy Linh, Phạm Thế Hải, 2016. Vi khuẩn phân lập từ hệ thống sinh điện hóa với điện cực ở đáy đặt trong ao nuôi thủy sản mô phỏng vận hành với nước lợ, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, 32(2016), 1S, 233-241.
 48. Lê Thị Hoa, Phạm Thế Hải, 2016. Phân lập, tuyển chọn và đánh giá khả năng phân giải sinh học của vi khuẩn có hoạt tính hóa hướng động với toluene. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, 32(2016), 1S,,247-252.
 49. Trần Thị Hồng Nguyên, Phạm Thế Hải, 2016. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn có khả năng hóa hướng động đến chlorobenzene và một số hợp chất hữu cơ chứa cloTạp chí Khoa học ĐHQGHN, 32(2016), 1S,344-352.
 50. Hoàng Thị Oánh, Phạm Thế Hải, 2016. Nghiên cứu làm giàu và chọn lọc quần xã vi sinh vật có khả năng phân giải thuốc diệt cỏ glyphosateTạp chí Khoa học ĐHQGHN, 32(2016), 1S, 352-361.
 51. Nguyễn Thị Thanh Mai, Mai Thị Đàm Linh, Nguyễn Phương Thu, Trần Văn Tuấn, 2016. Phân lập và định danh chủng nấm men mới thuộc loài Candida tropicalis có khả năng kháng lại vi khuẩn gây hỏng sản phẩm dưa muối, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, 32(2016), 1S, 313-321.
 52. Nguyen Van Hung, Bui Thi Viet Ha, Dinh Thuy Hang, 2016. An efficient method for isolation of bifidobacteria from infant gut, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, Vol.32, No.1S, 2016, p269-276.
 53. Nguyen Thi Giang, Pham Duc Ngoc, Tran My Hanh, Bui Thi Viet Ha, 2016. The situation of antibiotic resistance of bacteria isolated form fresh water fish in Haiduong province, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, Vol.32, No.1S, 2016, p.200-206.
 54. Nguyen Thi Hong Hue, Pham Duc Ngoc, Tran My Hanh, Ngo Anh Tien, Bui Thi Viet Ha, 2016. Effects of environmental parameters on hydrogen production of Strain Clostridium beijerinckii CB3 isolated in North of Vietnam under anaerobic condition, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, Vol.32, No.1S, 2016,p 258-268.
 55. Nguyen Van Vinh, Nguyen Thi Anh Nguyet, Duong Van Cuong, Pham Van Phu, 2016. The Study on Species Composition of Mayflies (Insecta: Ephemeroptera) in Cao Bang Province, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, vol. 32, No. 1S, pp. 135-141.
 56. Nguyen Van Hieu, Bui Thuy Lien, Nguyen Van Vinh, 2016. Using Macro-Invertebrate as Bio-Indicators  for Assessment  Water Quality  of Bodies in Ngoc Thanh Commine, Phuc Yen Distric,  Vinh Phuc Province, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, Vol. 32 No.1S, 2016: 56-62.
 57. Nguyen Van Quang, Nguyen Quoc Huy, Nguyen Thi Mi, 2016. Distributional Characteristics of Termites (Insecta: Isoptera) among Different Types of Habitats in Dak Lak Area, VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, vol. 32, No. 1S, pp. 103-110.
 58. Nguyen Minh Duc, Bui Thi Lo, Do Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi My, Nguyen Van Quang, Trinh Van Hanh, 2016. Data on Species Composition of Termites (Insecta:Isoptera) in Bac Huong Hoa Nature Reserve, Quang Tri Province, Hanoi VNU Journal of Science, Nat. Sci. & Tech. Vol.32 (1S) : 18-25.
 59. Nguyen Thanh Son, Nguyen Xuan Quynh, Nguyen Van Vinh & Tran Anh Duc, 2016. Species composition and distributional characteristics of freshwater decapod crustaceans (Crustacea: Decapoda) and molluscs (Mollusca) in Xuan Son National Park, Phu Tho province, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 32, No. 1S (2016) 111-117.
 60. Nguyen Thanh Son, Nguyen Xuan Quynh, Nguyen Van Vinh, 2016. Using Macro-Invertebrates as Bio-indicators to assess water quality in selected water bodies of Xuan Son National Park, Phu Tho province, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, Vol. 32, No. 1S (2016) 118-122.
 61. Dương Thùy Linh, Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Lai Thành, 2016. Đánh giá tác động của Acetaminophen lên sự phát triển phôi cá ngựa vằn (Danio rerio), Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Y Dược, Tập 32, Số 1 (2016) 60-66.
 62. Dương Thùy Linh, Hoàng Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Lai Thành, 2016. Khảo sát ảnh hưởng của Acetaminophen lên hoạt động chức năng của phôi cá ngựa vằn (Danio rerio), Tạp chí Y học thực hành, Bộ Y tế, số 9, 2016.
 63. Pham Anh Thuy Duong, Thieu Minh Thu, Vo Thi Thuong Lan, 2016. Methylation of miRNA-34a Promoter: a Preliminary Study in Vietnamese Breast Cancer Patients, VNU Journal of Science, 32 (1S), 2016, 177-183.
 64. Ngo Thi Ha, Doan Thi Hong Van, Le Thi Thu Ha, Ta Bich Thuan, Vo Thi Thuong Lan, 2016. Aberrant Promoter Methylation of BRCA1 and RASSF1A in Tumor and Paired Adjacent Normal Tissues from Vietnamese Patients with Breast Cancer, VNU Journal of Science, 32 (1S), 2016, 207-212.
 65. Dao Thi Sen, Vo Thi Thuong Lan, Nguyen Tuong Van, Chu Hoang Ha, 2016. Transformation of PRRSV’s Glycoprotein GP5 under Regulation of a Seed Specific Promoter into Soybean, VNU Journal of Science, 32 (1S), 2016, 362-367.
 66. Nguyen Thu Trang, Le Thi Thu Ha, Nguyen Thuy Ngan, Trieu Tien Sang, Pham Anh Thuy Duong, Vo Thi Thuong Lan, 2016. Detection of Common Beta-thalassemia Mutations by Reverse Dot Blot Analysis, VNU Journal of Science, 32 (1S), 2016, 398-403.
 67. Tran Bang Diep, Nguyen Thi Thom, Hoang Dang Sang, Hoang Phuong Thao, Nguyen Van Binh, Ta Bich Thuan, Vo Thi Thuong Lan, Tran Minh Quynh, 2016. Screening Streptomycin Resistant Mutations from Gamma Ray Irradiated Bacillus subtilis B5 for Selection of Potential Mutants with high Production of Protease, VNU Journal of Science, 32 (1S), 2016, 170-176.

Related posts