Store

Scientific conference of students of the Faculty of Biology in 2021

Hội nghị khoa học sinh viên khoa Sinh học năm 2021

            Năm 2021 HNKHSV của khoa Sinh học  đón nhận 78 báo cáo khoa học, của sinh viên thuộc 11 lớp trong toàn khoa và có cả sự góp mặt của học sinh THPT Chuyên KHTN. Trong đó, 15 báo cáo có sự tham gia của sinh viên các lớp hệ QTSH, 50 báo cáo có sự tham gia của sinh viên từ các lớp CNSH, CLC CNSH; 19 báo cáo có sự tham gia của sinh viên hệ CNKHTN, 12 báo cáo có sự tham gia của sinh viên từ ngành Sinh học, 1 báo cáo có sự tham gia của học sinh lớp 12 THPT Chuyên. Các báo cáo khoa học của sinh viên năm nay có tính liên ngành rất cao giữa đa dạng và sinh học thực nghiệm. Điều này chứng tỏ xu thế liên ngành ngày càng mạnh trong nghiên cứu khoa học nói chung và NC khoa học sự sống nói riêng, kể cả các NC KHSV.

Trên cơ sở kinh nghiệm tổ chức HNKHSV thành công của năm ngoái, và cũng theo chủ trương của Nhà trường, năm nay, Khoa Sinh học chỉ tổ chức hình thức báo cáo poster với 3 tiểu ban. Việc lựa chọn các báo cáo nói và báo cáo poster đã được thực hiện bởi các tiểu ban chuyên môn tại các đơn vị thuộc Khoa.

Kết quả, mỗi tiểu ban đã chọn được 1 báo cáo đạt giải nhất, 1 báo cáo đạt giải nhì, 3 báo cáo đạt giải ba và 6 báo cáo đạt giải khuyến khích.

Các báo cáo đạt giải nhất và một số báo cáo giải nhì sẽ được Khoa xét chọn tham gia Hội nghị KHSV cấp trường.

Bên cạnh các giải chính vừa nêu, các sinh viên cũng có cơ hội đoạt thêm nhiều giải và phần thưởng khác như sau.

  1. Giải thưởng mang tên cố GS.NGND Đào Văn Tiến để khuyến khích nghiên cứu KH của sinh viên thuộc lĩnh vực Động vật học có xương sống hoặc theo lĩnh vực ĐDSH (dành cho 1 báo cáo nói và 2 poster có kết quả cao nhất).
  2. Giải thưởng của Quỹ NCKH của các nhà KH trẻ và SV nghiên cứu khoa học, quỹ được GS.TSKH. Nguyễn Nghĩa Thìn tài trợ. Năm nay có 3 giải (mỗi tiểu ban một giải), trao cho các báo cáo đạt điểm cao nhất của lĩnh vực SHĐC/ĐDSH.
  3. Giải thưởng cho nghiên cứu Công nghệ sinh học triển vọng do nhà tài trợ công ty Thăng Long Instruments trao tặng.

 

Related posts