Publications

Year 2013

 1. Nguyễn Tiến Lung, Hoàng Thị Xoan, Nguyễn Lai Thành, 2013. Tổng hợp đầu dò gắn huỳnh quang phục vụ lai FISH sử dụng kỹ thuật DOP-PCR. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Kỷ yếu hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà nội 2013, trang 668-671.
 2. Nguyễn Lai Thành, Nguyễn Tiến Lung, Đặng Văn Đức, 2013. Đánh giá hiệu quả chuyển gen của transposon sleeping beauty trên nguyên bào sợi thai chuột. Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Kỷ yếu hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà nội 2013, trang 710-713.
 3. Le Thi Thanh Huong, Dinh Thi Lan Huong, Trinh Ngoc Hoang, Nguyen Trung Thanh, 2013. Calculation and evaluation performance Coumarin of extracts from medicinal plants of Dao ethnic minority in Dong Hy, Thai Nguyen province. Science VNU, Vietnam, Vol. 29 (2): pp 24-30.
 4. Hoàng Thị Mỹ Nhung, Nguyễn Lai Thành, 2013. Xây dựng mô hình tăng sinh mạch máu bằng phương pháp đồng nuôi cấy khối cầu đa bào ung thư MCF7 và tế bào nội mô tĩnh mạch dây rốn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ – Kỷ yếu hội nghị khoa học Công nghệ sinh học toàn quốc, Hà nội 2013, trang 689 – 694.
 5. Lê Huy Hoàng, Đỗ Quang Huy, Phạm Trọng Khá, 2013. Đánh giá khả  năng chống oxy hóa của viên thực phẩm chức năng SuTab-SO trên chuột nhắt trắng, Tạp chí Sinh lý học Việt Nam.
 6. Ngo Thi Huong, Vu Minh Duc, Pham Thi Hinh, Nguyen Hoa Anh, Phan Tuan Nghia, Nguyen Thi Van Anh, 2013. Isolation and Characterization of Bacillus strains producing carotenoids from shrimp gastrointestinal tract, Probiotics and their Application, Hanoi, May, 2013.
 7. Tran Thi Luong, Vu Minh Duc, Dao Van Quy, Nguyen Hoa Anh, Phan Tuan Nghia, Nguyen Thi Van Anh, 2013. Characterization of Bacillus strains producing carotenoids isolated from chicken gastrointestinal tract. Probiotics and their Application, Probiotics and their Application, Hanoi, May, 2013.
 8. Phạm T. L. Hằng, Đoàn Thị Duyên, Nguyễn Thị Yến, Ngô Thị Trang, 2013. Phát triển phương pháp khuyếch tán – so màu trên đĩa thạch trong sang lọc và phát hiện các chất có hoạt tính kháng khuẩn từ các dịch chiết thực vật. Tạp chí Khoa học Đại học Quốc Gia, Chuyên San Khoa học Tự nhiên và công nghệ, Tập 29, số 2
 9. Phạm Thị Vui, Phạm Thị Hoa, Phạm Bảo Yên, Nguyễn Quang Huy, 2013. Nghiên cứu đặc điểm sinh học của các chủng vi khuẩn phân huỷ 1,2 dicloethane phân lập tại Việt Nam, Tạp chí Sinh học (đang in).
 10. Phạm Thị Hoa, Nguyễn Thị Nhật Ánh, Nguyễn Đàm Lý, Nguyễn Quang Huy, Đặc điểm sinh học hai chủng vi khuẩn phân huỷ 2,2 dichloropropionate sodium (2,2 DCPS) phân lập tại Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Công nghệ  (đã nhận đăng).
 11. Đoàn Hương Mai, 2013. Đánh giá hiện trạng hệ sinh thái nông nghiệp huyện Ứng Hòa, Hà Nội và đề xuất giải pháp phát triển bền vững, Tạp chí Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Số 11, kỳ 1, tháng 6/2013, tr. 47-52.
 12. Nguyen Thi Minh Thu, Nguyen Thi Phuong Anh, Bui Thi Viet Ha, 2013. Antibacterial activity of Docynia fruit extract against antibiotic resistant bacterium causing respiratory tract ifnection (Moraxella catarrhalis), Jounal of Natutal Sciences and Technology, Vol 29, No2, 2013.
 13. Phạm Thế Thu, Yvan Betteral, Bùi Thị Việt Hà, Nguyễn Đang Ngãi, 2013. Biến động khả năng hấp thụ các chất hữu cơ của hệ vi khuẩn trên san hô ven đảo Cát Bà và Long Châu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển; Tạp 13, Số 2; 2013: 168-177.
 14. Trần Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Trung, Đặng Thị Hoàng Oanh, Trương Nam Hải, 2013. Phân lập và tuyển chọn vi khuẩn E. ictaluri từ mẫu cá tra Pagasius hypophthalmus có biểu hiện bệnh gan thận mủ, Tạp chí Công nghệ Sinh học 11(1): 79-86.

Related posts