Publications

Year 2012

 1. Nguyễn Quang Huy, Trần Thuý Hằng, 2012. Phân lập các chủng Bacillus có hoạt tính  tạo màng sinh vật (biofilm) và tác dụng kháng khuẩn của chúng. Tạp chí Sinh học, 34, 1, 99-106.
 2. Truong Thi Hue, Phan Tuan Nghia, Nguyen Thi Van Anh, Pham Le Anh Tuan, Pham Van Anh, 2012. A new mutation in the gene encoding for mitochondrial transfer RNA of glutamic acid (tRNAglu) in two Vietnamese encephalomyopathy patients, VNU J. Sci.  28, 123-128.
 3. Ngô Thị Trang, Đoàn Thị Quế, Nguyễn Thùy Liên, Phạm Thị Lương Hằng, 2012. Phân lập một số chủng vi khuẩn lam trên địa bàn Hà Nội phục vụ cho nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn. Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và công nghệ Việt nam, 50, số 3B, 525-529.
 4. Trương Thị Huệ, Phạm Minh Huệ, Lê Ngọc Yến, Phạm Thị Vân Anh, Ngô Diễm Ngọc, Phan Tuấn Nghĩa, 2012. Phát hiện mất đoạn 9 bp trong hệ gen ty thể ở một số bệnh nhân nghi hội chứng cơ não. Tạp chí sinh học, 34,,2, 246-252.
 5. Pham T. L. Hang, Michael Lalk, Sabine Mundt, 2012. Pheophorbide a – type compounds, with antitumor activity, from Vietnamese cyanobacterium Nostoc sp. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 28, No. 2S, 102 – 109.
 6. Dinh Thi Huong, Nguyen Minh Ngoc, Ngo Thi Huyen Trang, Bui Thu Thuy, Phan Tuan Nghia, Nguyen Thi Van Anh, Nguyen Hoa Anh, 2012. Pilot scale for extraction of arabinoxylan from rice bran. Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 28, 2S, 129-136.
 7. Pham Kien Cuong, Bui Thu Thuym Nguyen Viet Dung, Bui Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Van Anh, Simon Cutting, Phan Tuan Nghia, 2012. Polymorphism analysis of capsid protein VP28 encoding gên of white spot syndrome virus isolated from Penaeus monodon shrimp in Vietnam. Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 28, 2S, 88-95.
 8. Lê Quỳnh Mai, 2012. So sánh phương pháp qRT-PCR và microarray qua sự biểu hiện của một số gen CBF (c-repeat binding factor) trong cơ chế tập chống chịu lạnh pha hai ở Arabidopsis thaliana, Tạp chí Khoa học Công nghệ, 50, đã nhận đăng.
 9. Nguyen Thi Hong Loan, Phan Tuan Nghia, 2012. Some new inhibitors of protease of human immunodefficiency virus type 1 (HIV-1), Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 28, 156-159.
 10. Le Quynh Mai, 2012. Comparison of COR gene expressions during sub-zero acclimation in Arabidopsis thaliana estimated by qRT-PCR and microarray hybridization, Journal of Natural Sciences and Technology, 28, 2S, 170-179.
 11. Nguyễn Thị Thanh Lịch, Lê Hải Vân, Nguyễn Quang Huy, 2012. Phân lập chủng vi khuẩn có khả năng phân hủy poly (L-lactic axit). Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50, 1, 45-52, 2012.
 12. Nguyễn Quang Huy, Đoàn Diệu Linh, Nguyễn Thị Giang, Ngô Thị Kim Toán, 2012. Đặc điểm sinh học học của hai chủng vi khuẩn tạo biofilm phân lập từ nước thải rỉ rác, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 3(D), 127-134.
 13. Nguyen Trung Thanh, Pham Luong Hang, Nguyen Van Ket, Truong Thi Lan Anh, Phung Van Phe, Nguyen Thi Hong Gam, Phi Thi Cam Mien, 2012. The role of different medium and plant hormones on multiple shoots of Jewel orchids (Anoectochilus setaceus Blume). Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 28, 1, 47-53.
 14. Le Thi Thanh Huong, Tran Thi Ngoc Anh, Nguyen Thi Ngoc Yen, Nguyen Trung Thanh, Nguyen Nghia Thin, 2012. Situation of precious and rare drug species in Thai Nguyen province. Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 28, 3, 173-194.
 15. Lê Thị Thanh Hương, Nguyễn Thị Phượng, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Nghĩa Thìn, 2012. Điều tra cây thuốc và kinh nghiệm sử dụng cây thuốc của đồng bào dân tộc Sán Chí ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Dược liệu, Viện Dược liệu, Tập 17, 1, 3-8.
 16. Lê Thị Thanh Hương, Chu Thành Huy, Trần Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Nghĩa Thìn, 2012. Ứng dụng công nghệ GIS xây dựng cơ sở dữ liệu về cây thuốc thuộc diện cần bảo vệ tại tỉnh Thái Nguyên phục vụ công tác bảo tồn, Tạp chí Dược liệu, Viện Dược liệu, tập 17, 3.
 17. Lê Thị Thanh Hương, Trần Thị Ngọc Anh, Nguyễn Thị Ngọc Yến, Nguyễn Trung Thành, Nguyễn Nghĩa Thìn, 2012. Đánh giá tính đa dạng nguồn cây thuốc quý hiếm thuộc diện bảo tồn ở tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Khoa học & Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Tập 90, 2 , 9-14.
 18. Dao Thi Luong, Nguyen Phu Thu Thuy, Trinh Thanh Trung, Bui Thi Viet Ha, Duong Van Hop, 2012.Production of thermostable protease from Bacillus subtilis subsp. subtilis YS24 by solid state fermentation, VNU. J. Scien, Nat Sci & Tech, 2012, Vol 28, 2S, 157-160.
 19. Dinh Thi Thu Huyen, Bui Thi Viet Ha, 2012. Antibacterial activity against antibiotic resistant bacteria causing upper respiratory disease (Moraxella catarrhalis)  of Bacillus subtilis TM1.5 isolated from the fermentef broth of docynia friut. VNU. J. Scien, Nat Sci & Tech, Vol 28, 2S, 138-144.
 20. Giap  Quynh Hoa, Ngo Anh Tien, Bui Thi Viet Ha, 2012. Using tofu waste as substrate for hydrogen production of Thermotoga neapolitana DSM 4359, VNU. J. Scien, Nat Sci & Tech, Vol 28, 110-117.
 21. Vo Thi Thuong Lan, Ngo Thi Ha, Nguyen Ngoc Minh, Pham Anh Thuy Duong, 2012. Expression and purification of a recombinant antibacterial cecropin from Escherichia coli. Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 28, 2S, 150-155.
 22. Nguyen Thanh Hoa, Bui Viet Anh, Vo Thi Thuong Lan, 2012.  Epigenetic alteration of BRCA1 promoter in Vietnamese women with breast cancer, Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 28, 2S, 118-123.
 23. Tran Thi Huyen Trang, Ta Bich Thuan, Vo Thi Thuong Lan, 2012.  Analysis of methylation of ER gene in Vietnamese patients with breast cancer by using methylation-specific polymerase chain reaction. Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 28, số 2S, 203-208.
 24. Le Ngoc Quynh, Vo Thi Thuong Lan, 2012. Methylation analysis of estrogen receptor (ER) gene in Vietnamese women with breast cancer by using COBRA. VNU Journal of Science, 28, 2S, 180-185.
 25. Vương Diệu Linh, Tạ Văn Tờ, Đặng Bỏ Châu, Võ Thị Thương Lan, 2012. Nghiên cứu hiện tượng methyl hóa promoter gen GSTP1 ở bệnh nhân ung thư tiền liệt tuyến tại bệnh viện K. Tạp chí Ung thư học Việt Nam, 2, 224-229.
 26. Trương Ngọc Kiểm, Nguyễn Nghĩa Thìn, Lê Thu Hà, 2012. Sự thay đổi tính chất vật lý và hoá học của đất theo các trạng thái thảm thực vật ở khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên – Văn Bài tỉnh Lào Cai, Tạp chí Khoa học và công nghệ,  50, 3C, 372-379.
 27. Nguyễn Thị Hằng, Lê Thu Hà, 2012.Chất lượng môi trường nước và đa dạng sinh vật nổi vùng cửa Thuận An của sông Hương, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học và công nghệ,  50 số 3C, 694-701.
 28. Lê Thu Hà, Ngô Thị Kim Lan, 2012. Chất lượng môi trường nước và đa dạng sinh vật nổi sông Đà, đoạn chảy qua tỉnh Hoà Bình, Tạp chí Khoa học Khoa học tự nhiên và công nghệ, ĐHQG Hà Nội, tập 28, số 2S, 1-6.
 29. Đoàn Hương Mai, 2012. Nghiên cứu đa dạng sinh học xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Tạp chí Khoa học Khoa học tự nhiên và công nghệ, ĐHQG Hà Nội, tập 28, số 2S,  20- 24.
 30. Pham Thi Bich, Vu Thi Bich Ngoc, Trinh Hong Thai, 2012. Polymorphism of CX3CR1 gene in colorectal cancer patients. VNU Journal of Science, Nat. Sci. & Tech., 28,2 S, 68-74.
 31. Phạm Thị Bích, Ngô Tuấn Nam, Trịnh Hồng Thái, 2012. Phân tích đa hình của gen CXCL12 ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Tạp chí Y học Việt Nam, 396, 2, 59-64.
 32. Hoàng Quý Tỉnh, Nguyễn Hữu Nhân, 2012.Using losistic regression to predict the risk of malnutrition among Hmong primary children aged 8-10 years in Yen Bai province, Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 28, số 2S.
 33. Vi Thị Phương Lan, Phạm Minh Đàm, Cấn Văn Mão, Nguyễn Thị Chiêm, Lưu Thị Thu Phương, Đinh Trọng Hà, Hisao Nishijo, Trần Hải Anh, 2012. Đánh giá tác dụng của clozapine lên một số hoạt động vận động, tương tác xã hội của chuột nhắt gây mô hình bệnh tâm thần phân liệt, Tạp chí Sinh lý học, tập 16, 2, 22-31.
 34. Nguyễn Thị Chiêm, Cấn Văn Mão, Phạm Minh Đàm, Vi Thị Phương Lan, Lưu Thị Thu Phương, Đinh Trọng Hà, Hisao Nishijo, Trần Hải Anh, 2012. Nghiên cứu hoạt động vận động, tương tác xã hội trên chuột nhất được tiêm thuốc tác động lên hệ glutamatergic, Tạp chí Sinh lý học, tập 16, số 2, 32-40.
 35. Đặng Thị Tuyết Anh, Nguyễn Văn Tuyến, Phạm Trọng Khá, Trần Văn Lộc, 2012. Nghiên cứu độc tính cấp và độc tính bán trường diễn của Stavudin, Tạp chí Hóa học 50, 5A, 39-43.
 36. Nguyen Thanh Nam, Nguyen Thi Huyen, Nguyen Xuan Huan, 2012. Composition of fish species at Cua Dai estuary, Vu Gia – Thu Bon river system, Quang Nam province, Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 28, số 2S, 25-33.
 37. Nguyen Xuan Huan, Nguyen Thanh Nam, 2012.The fish species composition in the Dong Mo – Ngai Son reservoir in Son tay Tay town and Ba Vi district, Hanoi, Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 28, số 2S, 7-12.
 38. Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Thành Nam, Lê Hữu Tuấn Anh, 2012. Thành phần loài cá vùng cửa sông Văn Úc, thành phố Hải Phòng, Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 78-84.
 39. Nguyễn Thị Lan Anh, Nguyễn Anh Đức, Nguyễn Xuân Huấn, Nguyễn Xuân Đặng, 2012. Hàm lượng Tannin trong thức ăn của Vọoc mũi hếch (Rhinopithecus avunculus Dollman, 1912) tại khu bảo tồn loài và sinh cảnh Khau Ca, tỉnh Hà Giang, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 (3D).
 40. Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Xuân Huấn, 2012. Phân tích sự thay đổi thành phần loài cá phía trên và dưới đập thủy điện Hòa Bình.  Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 (3D), 86-934,.
 41. Trần Thị Thùy Anh, Nguyễn Văn Đoài, Lê Văn Quảng, Nguyễn Thị Hồng Vân, 2012. Phát hiện đột biến trên gen MSH2 ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng rải rác ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 28, số 2S, 62-67.
 42. Nguyễn Thị Hồng Vân, Trần Thị Thùy Anh, Nguyễn Văn Đoài, Lê Văn Quảng, 2012. Sàng lọc đột biến trên các gen MLH1 và MSH2 từ các bệnh nhân ung thư đại trực tràng, Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 28, số 2S, 209-2015.
 43. Hoàng Hải Yến, Trần Thị Thùy Anh, Trịnh Tất Cường, 2012.Tối ưu hóa các thông số lên men để sản xuất GABA từ chủng LB plantarum phân lập từ Kim chi Việt Nam, Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 28, số 2S,  216-222.
 44. Nguyen Van Quang, Le Anh Viet, Nguyen Thanh Huong, Nguyen Tung Cuong, Pascal Jouquet, 2012. Results of study on caste ratio and task division of termites Macrotermes annandailei (Silv.) (Insecta : Isoptera) in Xuan Mai hills, Hanoi, Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 28, số 2S, 37-44.
 45. Tran Thi Thu Trang, Nguyen Xuan Quynh, Nguyen Anh Duc, 2012. Assessment of water quality in selected water bodies of Ba Vi National Park by using macroinvertebrates as bio-indicators, Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 28, số 2S, 50-54.
 46. Nguyen Van Vinh, Nguyen Thi Anh Nguyet, Tran Anh Duc, Nguyen Xuan Quynh, 2012. The diversity of aquatic insects in Ba Vi National park, Ha Noi. Tạp chí Khoa học tự nhiên và công nghệ tập 28, số 2S, 55-61.
 47. Nguyễn Đắc Tú, Nguyễn Thị Chinh, Nguyễn Thị Quỳ, Hoàng Thị Mỹ Nhung, 2012. Tạo mô hình khối cầu đa bào ung thư dòng MCF-7 để sàng lọc thuốc chống ung thư, Tạp chí Khoa học và Công nghệ 50 (3C) 407-413.
 48. Tran Thi Hai Yen, Nguyen Hoai Nam, Le Thi Thuy Duong, Ha Phuong Thu, Hoang Thi My Nhung, 2012. Combination of VX680 and Curcumin in a biocompatible copolymer of poly(lactide)- vitamin E TPGS (PLA-TPGS) and its potential effect on cancer treatment, Vietnam National University, Hanoi Journal of Science Natural Sciences and Technology 28 No.2S, 2012.
 49. Mai Đình Yên, Lưu Lan Hương, Đoàn Hương Mai, 2012. Định hướng phát triển kinh tế – xã hội các hệ sinh thái của thành phố Hà Nội dựa trên cơ sở phân tích các dịch vụ sinh thái của chúng, Tạp chí Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội. ISSN 1859-0527. Số 4, tháng 7/2012. Trang 27-31.
 50. Đoàn Hương Mai, 2012, Đánh giá biến động lớp phủ thực vật xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 28, số 4 (2012). Trang 233-238.
 51. Đinh Thị Hương, Nguyễn Minh Ngọc, Ngô Thị HuyềnTrang, Bùi Thu Thủy, Phan Tuấn Nghĩa, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Hòa Anh, 2012. Xây dựng quy trình tách chiết arabinoxylan từ cám gạo, VNU. J. Sci., Nat. Sci. & Tech. 28 : 129-136, 2012.
 52. Phạm Thị Trà, Đào Văn Quý, Nguyễn Đức Hiếu, Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Hoàng Nam, Nguyễn Thị Vân Anh, Nguyễn Hoàng Hải, Phan Tuấn Nghĩa, Nguyễn Hoàng Lương, 2012.Tách chiết ADN của Epstein Barr Virus bằng hạt nano từ bọc silica : ứng dụng trong phát hiện virus bằng phương pháp PCR, VNU. J. Sci., Nat. Sci. & Tech. 28, 2012.
 53. Ngô Thị Trang, Đoàn Thị Quế, Nguyễn Thùy Liên, Phạm Thị Lương Hằng, 2012. Phân lập một số chủng vi khuẩn lam trên địa bàn Hà Nội phục vụ cho nghiên cứu hoạt tính kháng khuẩn, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Viện Khoa học và công nghệ Việt nam, Tập 50, số 3C: 525-529.

Related posts