Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc tuần thứ 41 của ban LĐK (Từ ngày 13/06/2022-17/06/2022)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(13/06)

·       8h30 Trưởng Khoa Làm việc tổ công tác Phòng thí nghiệm trọng điểm P 306

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Tham gia hội đồng chấm khóa luận, P.326, T1 (cả ngày)

• P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Dự bảo vệ KLTN ở Bộ môn đến hết ngày 14/6

• P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia Hội đồng chấm KLTN SV

·         14h00 Trưởng Khoa Làm việc nhóm viết tiêu chuẩn kiểm định
 

Thứ Ba

(14/06)

 

·         Trưởng Khoa Làm việc Ban KHCN tại Hòa lạc (cả ngày)

•    9 h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh làm việc với nhóm chuẩn bị minh chứng kiểm định (cả ngày)

• P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại P.430 T1

•      Ban lãnh đạo làm việc tại Khoa
 

Thứ Tư

(15/06)

 

•  P. Trưởng Khoa Phạm Thế Hải Làm việc với nhóm viết kiểm định (tiêu chí 8-9-10) (dự kiến)

• 10h30 P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp nhóm kiểm định (tiêu chí 1,2,3). VPK

•      Ban lãnh đạo làm việc tại Khoa
 

Thứ Năm

(16/06)

 

·         9h00 Trưởng Khoa và P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam, họp HĐ chấm KLTN cấp Khoa

•    9h Trưởng Khoa và các Phó Trưởng Khoa Họp trưởng các đơn vị

·         14h00 Trưởng Khoa Họp Giao ban trường (P418)

·         16h00 Trưởng Khoa Họp HĐ tuyển sinh ĐH (P301)

Thứ Sáu

(17/06)

•     P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Dạy chuyên đề cao học

•     P. Trưởng Khoa Phạm Thê Hải Trực tại P 430 T1

•     P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

•   P.Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Tham gia hướng dẫn tại Bảo tàng Sinh học, chương trình Trại hè – HUS Family 2022

Bài viết liên quan